top of page

"Vitalistas metod utgår från en kärleksfull approach där vikten balanseras för hälsans skull. Inte för att passa in i ett skönhetsideal."  

Hälsosam vikt

På Vitalista är vårt övergripande mål att alltid sträva efter optimal hälsa. Frisk, klok och strålande hälsa är självklart målet även i vårt vikthälsoprogram. Vi är totalt ointresserade av skönhetsideal! Är du ute efter en quick fix för att komma i bikinin till sommaren, är inte det här programmet för dig. 

 

För oss handlar viktnedgång om att lyssna till vad din kropp försöker säga dig och att steg för steg, i en takt som känns behaglig för dig, tillmötesgå den. 

 

Att leva med övervikt är en reell riskfaktor ur ett hälsoperspektiv. Fetma belastar och anstränger kroppen och ökar risken för att utveckla andra sjukdomar*. Övervikt och fetma är en del av det metabola syndromet, som också innebär försämrade blodfetter, högt blodsocker och förhöjt blodtryck**. Som alla, till och med var för sig, är riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar. Bukfetma är särskilt allvarligt då fettet från bukens celler är mer aktivt och går in i blodomloppet och påverkar kärl, lever, blodfetter och blodtryck negativt. Bukfetman bidrar också till att sockret bryts ner sämre i kroppen eftersom insulinet fungerar sämre.***

 

När din kropp krampaktigt håller fast vid övervikt är det ett viktigt tecken på att den har behov som inte tillgodoses. I Vitalistas vikthälsoprogram tar vi tillsammans reda på vad din kropp vill ha. Ofta handlar det om två specifika saker: kärlek och rätt näring. Vad just din unika kropp behöver är förstås individuellt. Men så mycket kan vi säga; vår metod handlar aldrig om att späka sig eller att tvinga sig till en halvmara om dagen. 


Kom i ditt livs(viktigaste) form nu! 

 

 

bottom of page