Hur magen påverkas av stressTarmbakterier

Först och främst; vi behöver stress. Stressen av att lära sig något nytt (som ger nya nervceller), ett lagom träningspass (som ger bättre hälsa) eller för all del att utmana sig att göra förändringar i sin kost (som utvecklar hälsa och självbild) - är i grunden positiv.

Det är när vi är konstant stressade i vår vardag som den kan orsaka problem, till exempel för din tarmhälsa.

Matsmältningen blir sämre när du är stressad

Din mag-tarmkanal är otroligt känslig för stress. Mage och hjärna är tight sammankopplade och i tarmens slemhinna finns ett stort nätverk av nerver. Ett bra blodflöde i tarmen är avgörande för en bra matsmältning och tarmhälsa. När vi inte är stressade utan i läget ”rest and digest”, så dominerar den parasympatiska delen av nervsystemet. Parasympatiska nervsystemet gör att blodkärl i tarmens slemhinna öppnas, näringsämnen tas upp, enzymer och saltsyra som bryter ner födan utsöndras, musklerna kring tarmarna jobbar och underlättar matsmältningen.

Under stress däremot kommer kroppen inte att prioritera att du ska smälta din mat, här är det ”fight or flight” som gäller. Det här innebär att stress och ett adrenalinpåslag på kort tid kan styra om blodflödet från tarmen för att pumpas ut i musklerna. Kroppen tolkar signalerna som att det handlar om din överlevnad och det här triggar det sympatiska nervsystemet. Resultatet blir att mycket av resurserna, energi och blodflöde går till musklerna istället för de inre organen för att du ska kunna springa iväg från det som hotar.

Din tarmflora påverkas av stress

Vilka bakterier som finns i vår tarmflora och i hur stora mängder påverkas av många olika miljöfaktorer, inklusive stress. En studie som gjordes med mammor som upplevt stress och deras barn, visade att barnen hade en negativ förändring i sin tarmflora med mer proteobakterier, mjölksyrebakterier och bifidobakterier än normalt i tarmen. Man vet inte om det var på grund av att bakterierna överförts från mamman eller om effekten uppstått av någon annan orsak. Barnen med den förändrade tarmfloran hade också mer symtom från mag-tarmkanalen som bebisar och fler allergiska reaktioner.

Lipopolysackarider som finns i cellväggen hos gram-negativa bakterier har länkats till hjärt-kärlsjukdom, övervikt och depression genom att de orsakar kronisk inflammation i kroppen. De här bakterierna har visat sig öka i antal i tarmen om vi är stressade. För att minska antalet gram-negativa bakterier i tarmen - satsa på att få en tarmflora som främjar hälsa. För tips på hur du stärker din mag- och tarmhälsa lyssna t.ex. på podcasten Hälsosnack avsnitt 33 Magsnack med Victoria – Frisk mage och stärkt immunförsvar.

Stress bidrar till att du kan få läckande tarm

En av mag-tarmkanalens viktigaste uppgifter är att vara som en slags grindvakt till resten av kroppen. Den ska se till att ingenting oönskat passerar tarmväggen. Det har visat sig att vid stress så kan tarmen bli mer genomsläpplig. Det här kallas också för ”läckande tarm” (leaky gut) och resultatet blir att molekyler som är större än vanligt slinker in. Det här kan orsaka inflammation i kroppen, eftersom de här ämnena egentligen inte ska komma igenom tarmen. Väl inne uppfattas de som främmande och en immunreaktion triggas.

Vid ett stresspåslag frisätts ämnen som kan påverka genomsläppligheten i tarmen. Samma neurohormon som bidrar till utsöndring av kortisol, Corticotropin Releasing Factor (CRF) är ett exempel. CRF bidrar till en läckande tarm genom att det får cellerna i magslemhinnan att frikoppla sig från varandra och ett mellanrum uppstår. Det finns också flera andra mekanismer som har visat sig kunna ge läckande tarm vid stress, bland annat kan ett aktiverat immunförsvar frisätta ämnen som gör att tarmen blir mer genomsläpplig.

Om du upplever stress i din vardag är det viktigt att du tar tag i grundorsaken till den. Ta bort saker från ditt schema som du inte måste göra och lägg in tid i förväg för vila och återhämtning. Tänk på att stress kan vara så mycket mer än ett pressat schema. Även tankar, känslor, kroniska sjukdomar, smärta eller ett för lågt intag av näring och energi kan orsaka stress i kroppen. Ta tid för att vila och använd gärna olika avslappningstekniker. Bra information finns i Hälsosnack-podden t.ex. avsnitt 21 Viveka Pasquier – Meditera mera, 27 Annki Warberg Landahl – Vila, månpunkter och din kreativa kraft och 32 Ola Schenström – Livet är NU (mindfulness).

Av: Katarina Hagberg

Frilansskribent med en Magisterexamen i Biomedicin från Karolinska Institutet, skriver om hälsa och medicin.

Hemsida: www.katapult-media.com

1. Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach andtreatment options.

Konturek PC, Brzozowski T, Konturek SJ. J Physiol Pharmacol. 2011 Dec;62(6):591-9. Review.

2. Role of Corticotropin-releasing Factor in Gastrointestinal Permeability.

Rodiño-Janeiro BK, Alonso-Cotoner C, Pigrau M, Lobo B, Vicario M, Santos J.

J Neurogastroenterol Motil. 2015 Jan 1;21(1):33-50. doi: 10.5056/jnm14084.

3. Psychoneuroimmunology Meets Neuropsychopharmacology: Translational Implications of the Impact of Inflammation on Behavior

Ebrahim Haroon, Charles L Raison, Andrew H Miller

Neuropsychopharmacology. 2012 Jan; 37(1): 137–162. Published online 2011 Sep 14. doi: 10.1038/npp.2011.205

4. The role of microbiota and probiotics in stress-induced gastro-intestinal damage.

Lutgendorff F1, Akkermans LM, Söderholm JD.

Curr Mol Med. 2008 Jun;8(4):282-98.

#stress #leakygut #gästpost #tarmflora

190 views0 comments

Recent Posts

See All