top of page

Hur mänsklig är du?På Vitalista är vi ju väldigt begeistrade i tarmfloran. Jag tänkte börja den här bloggen med att rabbla lite kalla fakta – så kommer du också förstå varför tarmfloran är en riktig maktfaktor att räkna med när det kommer till hälsan och en väl fungerande människokropp!

Att vi är del av jordens ekosystem vet vi, men att vi dessutom - var och en av oss - hyser ett komplett ekosystem inuti (och utanpå) våra kroppar kanske inte lika många har tänkt på?

Ungefär 100 biljoner mikrobceller bor inom oss. Det är tio gånger fler mikrobceller än våra egna mänskliga celler!

Och inte nog med det.

Människokroppen är ju uppbyggd av ca 20 000 gener, men antalet mikrobiella gener i våra kroppar uppgår till mellan 2-20 miljoner! I själva verket är det alltså bara ca 1% av det som du anser vara ”du” som består av mänskliga gener!

Svindlande tanke, eller hur?

Forskare uppskattar att det är närmare 10 000 olika arter av mikrober som bebor vårt inre. Och genom evolutionen har mikroberna och människan utvecklat en fascinerande symbios. Symbios betyder samliv, och så länge det råder balans och ordning, är det här samlivet mycket gynnsamt för båda parter.

Faktum är att vi överhuvudtaget inte skulle kunna leva utan mikroberna! De utför aktiviteter och stödjer processer som vi inte kan klara av själva.

Mikroberna:

  • Tränar ditt immunförsvar

  • Håller patogener borta

  • Tillverkar signalsubstanser (inklusive serotonin), enzymer och vitaminer

  • Påverkar din hälsa, din hunger och din vikt

  • Påverkar ditt beteende och humör

Faktum är att tarmfloran är så pass kritisk för vår hälsa att forskarna snarare börjar kalla vårt immunförsvar för ”the microbial interaction system”.

Men det är inte bara jordens ekosystem som är illa ute. Forskare har slagit fast att vår västerländska tarmflora håller på att utarmas. I både artrikedom och antal har vi färre mikrober jämfört med människor som lever utanför vår civilisation (t.ex. i en urbefolkning i Sydamerikas djungel). Dessutom råder ofta en obalans mellan onda och goda bakterier i våra ”moderna” magar.

En rubbad tarmflora kan leda till hälsoproblem. Faktum är att allergier, astma, fetma, diabetes, MS, depressioner och magåkommor som Crohn’s är sjukdomar som alla har kopplingar till bakteriefloran inom oss.

I kommande blogginlägg kommer jag att berätta mer om vad vi kan göra för att stödja en hälsosam och välbalanserad tarmflora och därmed stärka vårt immunförsvar.

#themicrobialinteractionsystem #immunförsvar #tarmflora #allergi #astma #MS #depression #Crohn39s #fetma #diabetes #hunger #vikt #beteende #humör #mikrober #gener

13 views0 comments
bottom of page