top of page

Har du hört talas om Leaky Gut?Leaky gut innebär att det har bildats små hål i tarmväggen så att dess ”väktar-funktion” är äventyrad och lite vad som helst kan slinka igenom och ut i vårt blodomlopp vilket triggar igång vårt immunförsvar och sannolikt vårt genuttryck för vissa sjukdomar framförallt autoimmuna tillstånd.

Vår tarmslemhinna ska vara tät och fin och inte släppa igenom annat än det som kroppen har identifierat som näring och som därmed ska vidare ut i kroppen och blodet. Det här är en extremt viktig funktion som vår tarmslemhinna har; att rätt saker absorberas och resten förs ut ur kroppen på ett säkert sätt.

Men vid leaky gut (läckande tarm på svenska) har tarmslemhinnans epitelceller, som ska sitta tajt, tajt tillsammans och bilda s.k ”tight junctions” mellan sig, av någon anledning skadats och inte är så tajta längre. Det har bildats små, små hål mellan epitelcellerna. Tarmen har därmed inte 100% koll längre och ämnen kan läcka ut i vår kropp som inte alls var tänkta att någonsin släppas igenom. Bakterier, virus, svamp, osmälta födoämnen och annat skadligt transporteras via vårt blodomlopp ut till olika delar av kroppen. Vårt immunförsvar reagerar och följden blir irritation och inflammation.

Vad är tecken på leaky gut syndrome?

Tidiga tecken kan vara diarré, förstoppning, mycket rapningar eller gasbildning, magsmärtor, hösnuva eller andra allergier.

Tecken som uppstår efter en längre tid är IBS, matintoleranser, depression, huvudvärk/migrän, återkommande infektioner, hudproblem, kronisk trötthet, ont i leder, astma.

Efter lång tid med läckande tarm kan kroppen utveckla inflammerade mag-tarmsjukdomar som ulcerös kolit, Crohn’s, celiaki, reumatiska sjukdomar, psoriasis, Hashimoto’s, insulinresistens m.fl.

Jag vet, det är en jättelång och deppig lista. Men faktum är att mer och mer forskning tyder på att de flesta autoimmuna sjukdomar faktiskt har sin början i magen. Om magen och tarmfloran inte fungerar som de ska med att absorbera näring, skapa enzymer, vitaminer, hormoner osv., hålla patogener och annat oönskat borta från kroppen, ja, då leder det förr eller senare till sjukdomstillstånd. När oönskade ämnen läcker ut i blodomloppet startar en immunreaktion med inflammation och ev. autoimmunitet som följd. Vad för symtom eller sjukdom individen drabbas av handlar om var denne har sin svaga länk t.ex. en genetisk predisposition för en viss sjukdom.

Vad kan skada tarmväggen så att leaky gut uppstår?

  • Födoämnen som t.ex. gluten, socker, alkohol, processad mat

  • Dysbios dvs. en rubbad tarmflora

  • Miljögifter: hushållskemikalier, bekämpningsmedel, kemiska tillsatser i mat

  • Kronisk stress

  • Mediciner som t.ex. antibiotika, NSAID preparat (t.ex. Ipren, Voltaren, Diklofenak), p-piller, kortisonpreparat.

Mer forskning behövs för att vidare kartlägga sambanden och förstå samspelet mellan triggers, immunförsvaret och genetiska betingelser.

Men redan nu står det klart att om du lider av magproblem som t.ex. IBS eller av en autoimmun sjukdom (vilket många med en IBS diagnos dessutom gör eftersom många (ovetandes) lider av leaky gut) så är det bästa man kan göra att fokusera på att läka sin tarm och balansera sin tarmflora. Hur man gör det kommer jag att skriva mer om framöver här i bloggen. Väldigt kortfattat kan sägas att man gör det genom att ta bort det som stör/skadar/irriterar mage och tarm, tillför sådant som stärker tarmslemhinnan och tarmfloran, och förstärker positiva beteenden i sitt leverne som t.ex. avslappning, vila, tid i naturen osv.

Det är just detta som Vitalistas maghälsoprogram Mirakelmage fokuserar på. Läs mer om hur jag arbetar med att stärka och stödja läkning av mage, tarmflora och immunförsvar genom Vitalistas metod ”Ta bort – Tillför – Förstärk” (klicka här).

Intestinal permeability (tarmpermeabilitet) är den medicinska termen för leaky gut.

#leakygut #tarmflora #IBS #autoimmunasjukdomar #mirakelmage #NSAID #gluten #celiaki #Crohn39s #Ulceröskolit #diarré #förstoppning

1,497 views0 comments
bottom of page