top of page

Gluten & vete - svensk sammanfattning av intervjun med Dr. Tom O'Bryan i avsnitt 192 av Hälsosnack


"Wheat is the primary food that all humans react to - whether you feel it or not!”


“Vete är det främsta livsmedlet som alla människor reagerar på - vare sig du känner av det eller inte!” - Dr. Tom O’Bryan


I avsnitt 192 av vår podcast Hälsosnack pratar vi med dr. Tom O’Bryan. O’Bryan är en av världens främsta experter när det kommer till hur gluten och vete påverkar kroppen, och på vilket sätt det kan vara en tungt bidragande orsak till sjukdom, inte minst autoimmuna sjukdomar. Dr. Tom är grundare av thedr.com, undervisar bla på Institute for Functional Medicine och har skrivit flera böcker bla “The Autoimmune fix” och “You can fix your brain”. Han har också skapat dokumentärserien “Betrayal: The Autoimmune Disease Solution They’re Not Telling You”.


Här kommer en svensk sammanfattning av den viktiga information som Tom O’Bryan delade med sig av i intervjun. Det här är viktig information, så dela gärna med dig till de i din närhet som du tror skulle ha glädje av den!


Gluten är en kategori av proteiner i säd. De glutenproteiner som är problematiska för hälsan är de som finns i vete, råg och korn.


Det är viktigt att förstå att gluten endast utgör en del av problemet med vete. Det finns hela 62 olika komponenter i vete som har visat sig kunna aktivera det mänskliga immunsystemet till att bekämpa dem. Gluten är en av dem, men det finns flera, till exempel amylastrypsinhämmare och vetegroddsagglutininer (lektiner). Dessutom finns det 17 olika proteiner inom kategorin “gluten” i vete.


Det är ett stort problem att den konventionella vården endast ser till gluten och celiaki, och att testerna därtill är omoderna och alltför begränsade. Det vanligaste testet inom svensk sjukvård är att testa transglutaminase. (Förf. anm.: Man testar också ett par gener hla dq2 and dq8, men det finns fler gener som spelar en roll.) Transglutaminase är ett mycket tillförlitligt test på det sättet att 97% av alla som har celiaki testar positivt på det - men bara först när man har en fullt utvecklad celiaki, dvs att tarmluddet är helt nedbrutet. Det man inte har förståelse för än, är att autoimmuna sjukdomar, som t.ex. celiaki, befinner sig på ett spektrum. Det är inte så att man ena dagen inte har sjukdomen, men nästa dag har man den plötsligt. Det är en process och sjukdomen utvecklas över tid. En autoimmun sjukdom tar mellan ca 7-14 år att utveckla. Det tar enligt dr. Tom tex 7 år för tarmluddet i tunntarmen att helt brytas ner. Det här gör att transglutaminasetestet visar felaktigt resultat i 7 av 10 fall under de första åren på spektrumet. Dessvärre innebär detta inte att personen i fråga inte lider av de negativa effekterna av gluten under tiden!


Många labb testar också endast för alpha gliadin. Men det är ju bara ett av de 17 st glutenproteiner som finns i vete! Studier visar att endast 50% av människor med en celiakidiagnos har problem med just det glutenproteinet - vilket följaktligen innebär att 50% inte har det.


I Italien finns 36 st specialiserade celiakicenter dit patienter skickas för diagnos av husläkare som misstänker att de lider av celiaki. Av 15 000 patienter som remitterats till dessa celiakicenter visade det sig att 7% led av celiaki. Resten, dvs 93% hade s.k. veterelaterade sjukdomar (wheat related disorders) dvs. de reagerar negativt på vete på något annat sätt. Symtomen varierar mellan psoriasis och andra hudåkommor, depression, ångest, schizofreni, reumatism, hashimotos osv. Det här är ett stort problem, eftersom läkare generellt ännu inte har fått lära sig att vete- och glutenkänslighet inte enbart handlar om celiaki och inte ens nödvändigtvis behöver innebära symtom från magen: Problem med vete kan manifesteras som en mängd olika symtom, och letar man enbart efter celiaki så hittar man bara 7 av 100 personer som lider av vete- och glutenkänslighet. Dr. Tom berättar också att statistiken visar att för varje person som har magbesvär av vete, så är det ytterligare 8 som inte har det. Så mörkertalet för hur många som får negativa symtom och immunreaktioner av vete- och gluten är stort.


Dr. Tom berättar om mekanismerna bakom problematiken med vete och gluten:


Ingen av oss kan spjälka gluten. När vi äter livsmedel med gluten så aktiveras Toll like receptor 4. Det är en “vakt” i vårt immunförsvar som håller utkik efter fiender precis i början av tunntarmen. Det visar sig att Toll like receptor 4 misstolkar gluten som en del av en skadlig bakterie/mikroorganism. När Toll like receptor 4 får syn på det den tror är en fiende så alarmerar den immunförsvaret som då kickar igång två processer:

  1. aktivering av zonulin som skapar läckande tarm. Syftet är att forsla in mer vatten i tunntarmen för att skölja ut fienden.

  2. aktivering av nfkappaB - kallad “the master amplifyer of inflammation” (mästaren på att förstärka inflammation) som skapar cytokiner för att ta död på fienden.

Den här responsen uppstår hos ALLA som konsumerar gluten - VARJE gång! Tarmslemhinnans celler är de celler i kroppen som läker snabbast, så tarmen läker snabbt och inflammationen lugnar sig. Men eftersom de flesta människor äter gluten flera gånger varje dag så blir detta ett problem; läckan blir permanent och inflammationen riskerar att bli systemisk. Dr. Tom berättar att inom 5 minuter från det att du konsumerat gluten och det når tunntarmen, så har läckande tarm orsakats och din kropp är därmed utsatt för risk. När du utsätter tarmen för vete/gluten varje dag, dag ut och dag in förlorar du till slut det som kallas “oral tolerans” och som innebär att ditt immunförsvar börjar reagera och skapa antikroppar.


Professor Alessio Fasano, Director of Celiac Center på Harvard m.m., har forskat om vete, gluten och zonulin i många år. Han är en av världens främsta forskare inom det här området och Dr. Tom gissar på att han en dag kommer att vinna Nobelpriset för sina upptäckter på området. Professor Fasano och hans medarbetare kom ut med en artikel förra året med titeln “All disease begins in the leaky gut - the role of zonulin in the development of inflammatory diseases”. Artikeln beskriver de 5 pelarna för att utveckla autoimmuna sjukdomar och kroniska inflammationssjukdomar:

  1. Genetik: du har den uppsättning gener som du är född med t.ex. en gen för att utveckla bröstcancer, diabetes eller något annat. Men det betyder inte att du nödvändigtvis kommer att få sjukdomen. (Här kommer epi-genetiken in som innebär att livsstil och miljöfaktorer kan jobba som en “dimmer” över generna och antingen skruva upp eller ner dem; få dem att bli mer eller mindre expressiva.)

  2. Miljötrigger: här är det maten du äter som har den allra största påverkan och det är här som gluten- och vetekänslighet kommer in som viktiga parametrar. Andra exempel på miljöfaktorer som kan utgöra en trigger är miljötoxiner och stress.

  3. Dysbios: dvs en tarmflora är ur balans med för få goda bakterier och för många patogena bakterier.

  4. Läckande tarm; det har bildats små hål i tunntarmens slemhinna. Gluten kan som sagt orsaka detta, men även vissa mediciner, stress, patogener osv.

  5. Systemisk inflammation.


Dr. Tom beskriver det så här: om du drar i en kedja så kommer den gå sönder i sin svagaste länk. Det är så det fungerar med generna: om just din svagaste länk i genetiken är lederna så är det reumatism som manifesteras, om det är hjärnan så är det depression, Alzheimers, demens osv som manifesteras, om det är hjärtat är det hjärtsjukdom. Inflammationen är det som “drar” i kedjan. “- Så sluta göra saker som drar i kedjan, helt enkelt”, säger dr. Tom.


För att veta om man har vete- eller glutenkänslighet är det bäst att ta ett mer omfattande test än det vården i dagsläget erbjuder. Cyrex Labs är ett amerikanskt labb som dr. O’Bryan samarbetat med och som testar fler av parametrarna som påvisar om immunförsvaret reagerar.


Många av våra klienter tycker det känns tufft att utesluta vete och gluten ur kosten och en vanlig fråga är om det räcker med att dra ner på konsumtionen; att bara äta livsmedel som innehåller vete/gluten då och då. På den frågan svarar dr. O’Bryan: “You can’t be a little pregnant! And you can’t have a little gluten, either.” “Vi har inte sett något fall av positivt testresultat på vete- eller glutenöverkänslighet som inte därtill också har förhöjda antikroppar mot egen vävnad dvs autoimmunitet mot t.ex. sköldkörteln, hjärnan, hjärtat, lederna...”, säger dr. Tom. Så små doser som nanomol, dvs miljarddelar av ett gram aktiverar Toll like receptor 4. Det räcker att en kock rör i grytan med glutenpasta och sedan använder samma slev i grytan med glutenfri pasta för att den ska bli förorenad.Vill du ha fler tips om en hälsosam livstil? Vi erbjuder hälsocoaching till dig som vill komma igång med hälsosammare och härligare vardagsvanor. Läs mer under fliken "Hälsocoaching".


Vi har också en populär podcast "Hälsosnack med Lotta och Victoria" med mängder av hälsoinspiration och intervjuer med hälsoprofiler. Du hittar avsnitt om allt från kost, träning, yoga, andning, stress, metabol hälsa, fokus och effektivitet m.m.


I vår webbshop hittar du saker som vi har skapat själva som onlineprogram och webbkurser samt saker vi gillar och rekommenderar. Du hittar den här.


Kram från Lotta & Victoria!1,153 views0 comments
bottom of page