top of page
  • lotta

189 - Dr Natasha Campbell-McBride - Autism, ADHD och anorexia går det att läka med hjälp av kosten?


I det här avsnittet svarar intervjuar vi en legend inom funktionsmedicinen Dr Natasha Campbell-McBride. Dr Natasha är läkare, neurolog och neurokirurg men numera nutritionist och hjärnan bakom GAPS-dieten. Hon har skrivit flera böcker och har hjälpt tusentals patienter läka olika symtom.


GAPS står för Gut and psychology syndrome och även gut and physiology syndrome. GAPS är ett metod att hjälpa kroppen att läka och resetta och utvecklades från början för att adressera neuropsykiatriska diagnoser.


Dr Natasha berättar i avsnittet hur hon gjorte djup och intensiv research och utifrån det utvecklade GAPS-metoden för att hon ville hjälpa sin egen autistiske son. Numera används den även vid andra hälsoproblem tex vid autoimmuna sjukdomar.

Läs mer om Dr Natasha och GAPS-dieten på: https://www.gaps.me


Avsnittet hittar du i din podcastapp som Acast, Spotify eller Podcaster, eller så kan du lyssna här: https://play.acast.com/s/halsosnack/189-drnatashacampbell-mcbride-autism-adhdochanorexiagardetattlakamedhjalpavkosten-

107 views0 comments
bottom of page