top of page

Ät purjo och lök för en sur magePurjo & lök

Vi västerlänningar har en alldeles för basisk miljö i magen. Kostfibrer i växter hjälper till att skapa en sur miljö i vår mage. (I motsats till resten av vår kropp ska miljön i magen vara sur.) En sur miljö gör att en speciell typ av goda bakterier frodas som hjälper till att ta död på skadliga bakterier.

"We know that an acidic environment makes a certain kind of bacteria thrive that kills off bad bacteria keeping us healthy and the amount our gut leaks goes down. Alkaline suggests more leaky gut, acidic less." säger Jeff Leach som är antropolog och forskar om tarmfloran.

Ät helst mer än 25 olika sorters grönsaker, tipsar han. När bakteriena bryter ner fibrerna produceras syror som gör miljön i tjocktarmen mer sur.

Lök och purjolök innehåller speciellt välgörande fibrer för magen och bakteriefloran, och Jeff rekommenderar att äta dem varje dag.

Om du är känslig mot lök, så tänk på att huvudsaken är att äta mycket grönsaker.

#kostfiber #JeffLeach #leakygut #tjocktarmen #lök #tarmflora #mirakelmage

85 views0 comments
bottom of page